Hoppichler
 
PRODUKCE
Bedny, palety a dřevěné obaly se vyrábí pomocí nejmodernějších výrobních zařízení, jako jsou řezací automaty CNC, ořezávací stroje CNC, přibíjecí automaty CNC a frézovací stanice. Díky efektivní organizaci výroby, v níž máme odděleny úseky pro výrobu velkých a malých sérií, hospodárným způsobem vyrábíme obaly ve všech velikostech.
Samozřejmě přitom zohledňujeme ustanovení IPPC-ISPM-15 týkající se dřevěných obalů. Způsob úpravy výrobku je dokumentován otištěním našeho registračního čísla na obalu a za účelem kompletní přehlednosti exportních dokladů je číslo zaznamenáno i na dodacím listu a faktuře. Kromě toho mají naši zákazníci možnost nechat si své obaly označit dle vlastních požadavků.
Vysoká flexibilita přitom hraje důležitou roli. Zboží dodáváme v souladu s rámcovými smlouvami v co nejkratší časové lhůtě a především včas. Abychom se zákazníkem navázali pokud možno přímé spojení a komunikaci, je pro nás výměna informací prostřednictvím online médií naprostou samozřejmostí.
VÝROBNÍ VIDEA
V této oblasti můžete přesvědčit sami naší produkci s vysokou kvalitou.
Copyright © 2016 Hoppichler GmbH.
Alle Rechte vorbehalten|Imprint|Privacy policy
Webdesign by adomedia