Hoppichler
 
NAŠI ZAMĚSTNANCI
hoppichler mitarbeiter
Rodinný charakter společnosti zůstal zachován i přes značnou expanzi a modernizaci firmy. Naše zaměstnankyně a zaměstnanci jsou nejdůležitějším faktorem společnosti.
Klademe velký důraz na to, aby byla na pracovišti atmosféra, v níž bude moci každý pracovník najít ve své činnosti sebeuplatnění. Personálnímu rozvoji přikládáme velký význam. Systematické vzdělávání, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, opatření týmového vzdělávání, výcvik učňů, pravidelná komunikace, finanční účast zaměstnanců na úspěchu naší společnosti - to vše je naším standardem.
Copyright © 2016 Hoppichler GmbH.
Alle Rechte vorbehalten|Imprint|Privacy policy
Webdesign by adomedia