Hoppichler
 
Životní prostředí
hoppichler umwelt
Dřevo je podstatou naší práce. Abychom zde našim budoucím generacím zanechali zdravé životní prostředí, chceme přírodu, v níž žijeme, také chránit.
Díky maximálnímu využití dřeva, použití kůry a hoblin na výrobu energie a pečlivému třídění odpadu praktikujeme oběhové hospodářství, které je v souladu s přírodou.
Naším cílem je zabránit vzniku zbytečného odpadu. Proto jsme členy organizace ARA Rakousko (č. 3101) a jsme certifikováni podle EN 13427.
Copyright © 2016 Hoppichler GmbH.
Alle Rechte vorbehalten|Imprint|Privacy policy
Webdesign by adomedia