Hoppichler
 
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT

Ochrana Vašich osobních dat je pro nás velmi důležitá. Vaše data zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (Nařízení o ochraně osobních dat, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních dat Vás informujeme o těch nejdůležitějších aspektech zpracování dat v rámci našich webových stránek.

 

Máte-li otázky týkající se ochrany osobních dat, pište na:

Hoppichler Gesellschaft mbH

Frankenburger Straße 5

A-4870 Vöcklamarkt

Tel. +43-7682-3644-0

 

Když nás budete kontaktovat prostřednictvím formuláře na webových stránkách, nebo emailem, budou Vaše data u nás uložena po dobu 6ti měsíců za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ následných dotazů. Tato data bez Vašeho povolení nebudeme předávat dále.

 

Uložení dat

 

Za účelem provedení smlouvy jsou u nás ukládána tato data: název firmy, jméno, adresa, email a telefonní číslo. Vámi poskytnutá data jsou potřebná pro plnění smlouvy, resp. pro provádění předsmluvních opatření. Bez těchto dat nemůžeme s Vámi smlouvu uzavřít. Nedochází k žádnému předávání dat třetím stranám, s výjimkou předávání potřebných dat bankovním institucím/poskytovatelům plateb za účelem odúčtování nákupní ceny, námi pověřeným přepravním / zasilatelským firmám za účelem dodání zboží a našemu daňovému poradci pro splnění našich daňově právních povinností. Data, která jsou poskytnuta v rámci procesu nákupu, respektive veškerá data ze smluvního vztahu se ukládají až do uplynutí daňově právní lhůty pro uchovávání dat (7 let). Data jméno, adresa, nakoupené zboží a datum nákupu se nadto ukládají až do uplynutí ručení za výrobek (10 let). Zpracování dat probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a článku 6 odst. 1 písmeno a) (povolení) a/nebo písmeno b) (nutné pro plnění smlouvy) Nařízení o ochraně osobních dat.

 

Cookies

 

Naše webové stránky používají takzvané Cookies. Jedná s epřitom o malé textové soubory, které se s pomocí internetového prohlížeče ukládají na Vašem koncovém zařízení. Nezpůsobují žádné škody.

 

Cookies využíváme k tomu, aby byla naše nabídka co nejvíce uživatelsky přívětivá. Některé Cookies zůstávají uložené na Vašem koncovém přístroji do té doby, než je vymažete. Umožňují nám při další návštěvě opět rozpoznat Váš internetový prohlížeč.

 

Když si to nebudete přát, můžete Váš internetový prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o vkládání Cookies a Vy mu to můžete povolit pouze v jednotlivých případech.

 

Při deaktivaci Cookies může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.

 

Google Analytics

 

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu článku 6 odst. 1 písmeno f). Nařízení o ochraně osobních dat) používáme Google Analytics, což je webová analyzační služba firmy Google LLC („Google“). Google používá Cookies. Informace vytvořené prostřednictvím Cookie týkající se používání online nabídky uživatelem se zpravidla posílají na server firmy Google v USA a tam se ukládají.

 

Firma Google je certifikována prostřednictvím dohody Privacy-Shield a nabízí tak garanci, že dodržuje evropské Právo na ochranu dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

Firma Google používá na základě našeho přání tyto informace k tomu, aby vyhodnocovala využívání online nabídky uživateli, aby sestavovala zprávy o aktivitách v rámci online nabídky a aby nám poskytovala další informace týkající se užívání této online nabídky a služeb a internetu. Ze zpracovaných dat mohou přitom být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

 

Google Analytics používáme pouze se zapnutou funkcí anonymizace IP adres. To znamená, že Google zkracuje IP adresu uživatele v rámci členských států Evropské unie, nebo ostatních států, které podepsaly Dohodu o Evropském ekonomickém prostoru. Pouze ve výjimečných případech dochází k zaslání kompletní IP adresy na server firmy Google v USA a tam dochází k jejímu zkrácení.

 

IP adresa uživatele zjištěná internetovým prohlížečem se nepáruje dohromady s dalšími daty firmy Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů Cookies odpovídajícím nastavením Softwaru svého internetového prohlížeče; nadto mohou uživatelé zabránit shromažďování dat, která jsou vytvořena prostřednictvím Cookie a která se vztahují k jejich používání online nabídky a která jsou zasílána firmě Google a také mohou zabránit zpracování těchto dat firmou Google tím, že si stáhnou a nainstalují tento Plugin, který je dostupný na této adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Osobní data uživatelů se po 14ti měsících mažou, nebo anonymizují.

 

Další informace k používání dat firmou Google a k možnostem nastavení se dozvíte v Prohlášení o ochraně osobních dat firmy Google na adrese (https://policies.google.com/technologies/ads), podrobnosti k nastavení pro zobrazování reklamních bannerů Google jsou zde: (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Alternativně k Add-On prohlížečů, nebo v rámci prohlížečů na mobilních přístrojích klikněte prosím na tento odkaz, abyste do budoucna zabránili zachycování pomocí nástroje Google Analytics v rámci této webové stránky:

 

Deaktivace Google Analytics

 

Add-on pro prohlížeč pro deaktivování Google Analytics

 

Přitom se na Vašem přístroji uloží Opt-Out-Cookie. Vymažete-li Vaše soubory Cookies, musíte potom znovu kliknout na tento odkaz.

 

Právní podklady pro zpracování dat

 

Zpracování dat se děje na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a článku 6 odst.1 písmeno a) (povolení) a/nebo v rámci Nařízení o ochraně osobních dat.

 

Naším záměrem je ve smyslu Nařízení o ochraně osobních dat zlepšit naší nabídku a naší prezentaci na webu.

 

V případě použití nástroje pro analýzu se budou data používat na základě článku 6 odst. 1 písmene f) Nařízení o ochraně osobních dat „oprávněný zájem“. Oprávněným zájmem na použití dat je zlepšení prezentace na webu.

 

Použití IT datových bezpečnostních opatření se děje také na základě článku 6 odst. 1 písmene f Nařízení o ochraně osobních dat „oprávněný zájem“. Oprávněným zájmem na použití dat je zajištění vlastních IT systémů.

 

Vaše práva

 

Ohledně Vašich dat, která jsou uložena u nás, máte v zásadě práva na vysvětlení, informování, výmaz, omezení, přenositelnost dat, odvolání a právo na rozpor. Pokud si myslíte, že se zpracování dat děje v rozporu se Zákonem na ochranu osobních údajů, nebo že jiným způsobem dochází k porušování Vašich nároků týkajících se ochrany osobních dat, můžete nás kontaktovat na náš email (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), nebo si můžete stěžovat u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Copyright © 2016 Hoppichler GmbH.
Alle Rechte vorbehalten|Imprint|Privacy policy
Webdesign by adomedia